Tietosuojaseloste

Yksityisyyden suoja ja tietosuoja

Villentornin Fysioterapia ja Hieronta haluaa huolehtia yksityisyydensuojastasi ja hallussamme olevien henkilökohtaisten tietojesi suojaamisesta. Tämä tietosuojaseloste kertoo, mitä tietoja yrityksemme kerää ja miten näitä tietoja käytetään.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä asikkaidemme henkilöllisyyteen liittyvää kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

Mitä henkilötiedoilla tarkoitetaan?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoa, jonka avulla yksittäinen henkilö voidaan tunnistaa tai yksilöidä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, henkilötunnus tai tekniset tiedot, kuten paikkatieto tai tietokoneen IP-osoite. Talletamme käyttäjistämme ainoastaan välttämättömät henkilötiedot.

EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen informointi

Rekisterinpitäjä:

Villentornin Fysioterapia ja Hieronta

Yhteyshenkilö:

Kari Vesamäki
Yliopistonkatu 17 B
40520 Jyväskylä
puh: 014 611 670

Rekisterin nimi:

Potilas- ja asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakassuhdetietojen, hoitokirjausten ja palautteiden kirjaaminen ja arkistointi

Rekisterin tietosisältö:

Aiakkaan osoite, puhelinnumero, henkilötiedot, lähetetiedot (sisältäen lähettävän lääkärin tiedot), ICD-10-diagnoosin, fysioterapian aiheet, lähetepäivämäärän, käyntikertojen maksimimäärän.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Palveluntilaajalta saadut (esim. lähetetiedot)
Asiakkaan ja/tai hänen edustajan ilmoittamat tiedot
Asiakkaan suostumuksella toiselta terveydenhuollon toimintayksiköltä hankitut tiedot
Tutkimuksen ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaiden henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Asiakas- ja hoitotiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus

Asiakkaan hoitoon liittyviä tietoja ja asiakirjoja saavat käsitellä vain potilaan/asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa potilasarkistossa, joihin on avaimet vain tietoja työnsä perusteelle tarvitsevilla.

ATK:lle talletetusta tiedosta vastaa Finnish Net Solutions Oy Diarium ohjelmistonsa kautta. Järjästelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Työntekijöillä/ammatinharjoittajilla on käyttäjäryhmäkohtaiset oikeudet hoitotapahtuman tietoihin.

Valinnat

Etusivu
Hinnasto
Hoitomuodot
Henkilöstö
Yhteystiedot
Varaa aika!

Yhteystiedot

Yliopistonkatu 17 B, 2 krs.
40100 Jyväskylä
014 611 670
www.villentorninfysio.fi
info@villentorninfysio.fi
Tietosuoja

Aukioloajat

Maanantai - Perjantai
08:00 - 18:00
(sopimuksen mukaan)
Lauantai - Sunnuntai
Suljettu

© 2023 Villentornin Fysioterapia ja Hieronta